Reseskydd för hela
familjen i hela världen

KLOKA BOENDEFÖRSÄKRING

Kloka Boendeförsäkring

Boendeförsäkringen är en viktig försäkring för dig och din familj!

Den täcker inte bara ditt hem och dina saker om något skulle hända – Boendeförsäkringen kan även ge ersättning vid rättsliga tvister, om ni åsamkar skada för annan och ger ett reseskydd som gäller i hela världen.

Försäkringen är anpassad efter boendeform; Hyresrätt, Bostadsrätt eller Villa. Välj det som passar dig.

De här delarna kan du välja i vår boendeförsäkring

Du kan välja mellan tre olika försäkringsnivåer i våra Boendeförsäkringar: Grund, Medium och Large. Välj din boendeform och läs mer om vilka val du kan göra.

Förhöjt ersättningsbelopp för cykelstöd. Nu ersätter vi ända upp till 50 000 kr per cykel.

BERÄKNA PRIS