KLOKA VÄGHJÄLP

Kloka Väghjälp

Trygghet för dig och din familj!

För endast 585 kr/år får du vägassistans dygnet runt – oavsett vem som kör bilen – utan självrisk i hela Europa.*

* Kloka Väghjälp förmedlas i samarbete med Preem och Assistancekåren.

Allt det här ingår i Kloka Väghjälp:

Reparation på plats

Brand/Stöld

Bärgning till verkstad

Fortsatt resa

Starthjälp

Hyrbil/Hotell

Bränslestopp

Transport till hemort

Punktering

Hämtning av fordon

Kollision/Dikeskörning

Lokalt kontaktnät

I samarbete med
Assistancekåren!